Damen_19
(7.4 km 205 Hm 12 P)

Insa Müller   Kirsten Müller   Myrea Schröter
OSC Kassel   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 59:28
LKM-Schnitt: 6.73
  Platz 2 in 63:59
LKM-Schnitt: 7.24
  Platz 4 in 75:00
LKM-Schnitt: 8.49
4:04
4:04
P 1
N 51
3:55
3:55
P 1
N 51
4:52
4:52
6:33
2:29
P 2
N 35
6:17
2:22
P 2
N 35
7:49
2:57
13:51
7:18
P 3
N 37
12:14
5:57
P 3
N 37
15:00
7:11
18:11
4:20
P 4
N 39
17:14
5:00
P 4
N 39
21:13
6:13
21:09
2:58
P 5
N 40
20:21
3:07
P 5
N 40
24:13
3:00
29:31
8:22
P 6
N 44
30:34
10:13
P 6
N 44
34:45
10:32
33:14
3:43
P 7
N 59
35:20
4:46
P 7
N 59
40:18
5:33
37:22
4:08
P 8
N 45
39:35
4:15
P 8
N 45
47:46
7:28
41:49
4:27
P 9
N 46
44:41
5:06
P 9
N 46
53:30
5:44
45:01
3:12
P 10
N 56
48:08
3:27
P 10
N 56
56:53
3:23
50:05
5:04
P 11
N 47
53:05
4:57
P 11
N 47
63:28
6:35
58:11
8:06
P 12
N 100
62:36
9:31
P 12
N 100
73:26
9:58
59:28
1:17
P 13
N Z
63:59
1:23
P 13
N Z
75:00
1:34

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_19
(10.8 km 270 Hm 19 P)

Franz Doetsch   Markus Müller   Michael Steube   Michael Kukis
OLV Steinberg   OSC Kassel   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 73:39
LKM-Schnitt: 5.8
  Platz 3 in 75:05
LKM-Schnitt: 5.92
  Platz 13 in 94:42
LKM-Schnitt: 7.46
  Platz 14 in 98:35
LKM-Schnitt: 7.77
3:01
3:01
P 1
N 31
3:01
3:01
P 1
N 31
3:47
3:47
P 1
N 31
4:25
4:25
4:25
1:24
P 2
N 32
4:29
1:28
P 2
N 32
5:37
1:50
P 2
N 32
6:24
1:59
5:50
1:25
P 3
N 33
5:59
1:30
P 3
N 33
7:23
1:46
P 3
N 33
8:22
1:58
11:27
5:37
P 4
N 34
11:49
5:50
P 4
N 34
12:23
5:00
P 4
N 34
14:31
6:09
15:32
4:05
P 5
N 35
15:55
4:06
P 5
N 35
17:22
4:59
P 5
N 35
20:26
5:55
19:24
3:52
P 6
N 36
19:17
3:22
P 6
N 36
21:54
4:32
P 6
N 36
24:52
4:26
21:54
2:30
P 7
N 37
22:18
3:01
P 7
N 37
26:04
4:10
P 7
N 37
28:23
3:31
23:38
1:44
P 8
N 38
23:48
1:30
P 8
N 38
27:30
1:26
P 8
N 38
31:29
3:06
26:34
2:56
P 9
N 39
27:35
3:47
P 9
N 39
31:13
3:43
P 9
N 39
35:40
4:11
28:51
2:17
P 10
N 40
29:55
2:20
P 10
N 40
35:08
3:55
P 10
N 40
38:28
2:48
39:34
10:43
P 11
N 41
42:11
12:16
P 11
N 41
49:45
14:37
P 11
N 41
52:37
14:09
41:21
1:47
P 12
N 42
44:06
1:55
P 12
N 42
51:54
2:09
P 12
N 42
55:09
2:32
45:16
3:55
P 13
N 43
47:34
3:28
P 13
N 43
57:34
5:40
P 13
N 43
60:31
5:22
48:09
2:53
P 14
N 44
50:45
3:11
P 14
N 44
62:16
4:42
P 14
N 44
64:20
3:49
54:07
5:58
P 15
N 45
57:08
6:23
P 15
N 45
70:57
8:41
P 15
N 45
73:04
8:44
57:42
3:35
P 16
N 46
61:06
3:58
P 16
N 46
76:31
5:34
P 16
N 46
77:58
4:54
64:47
7:05
P 17
N 47
67:14
6:08
P 17
N 47
84:27
7:56
P 17
N 47
86:07
8:09
65:38
0:51
P 18
N 48
68:03
0:49
P 18
N 48
85:28
1:01
P 18
N 48
87:26
1:19
72:33
6:55
P 19
N 100
73:58
5:55
P 19
N 100
93:26
7:58
P 19
N 100
97:04
9:38
73:39
1:06
P 20
N Z
75:05
1:07
P 20
N Z
94:42
1:16
P 20
N Z
98:35
1:31

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_12
(2.4 km 60 Hm 6 P)

Lilly Martin
OSC Kassel
Platz 1 in 28:30
LKM-Schnitt: 10.11
3:35
3:35
5:50
2:15
10:08
4:18
13:44
3:36
23:23
9:39
26:50
3:27
28:30
1:40

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_14
(3.2 km 90 Hm 9 P)

Erika Ni   Sabine Rothaug
OLV Steinberg   OSC Kassel
Platz 1 in 31:55
LKM-Schnitt: 8.33
  Platz 4 in 46:42
LKM-Schnitt: 12.19
1:55
1:55
P 1
N 50
2:28
2:28
3:59
2:04
P 2
N 34
4:52
2:24
9:02
5:03
P 3
N 52
18:48
13:56
11:13
2:11
P 4
N 48
25:01
6:13
17:26
6:13
P 5
N 53
32:17
7:16
20:04
2:38
P 6
N 58
34:55
2:38
22:49
2:45
P 7
N 57
37:56
3:01
27:22
4:33
P 8
N 55
42:27
4:31
30:39
3:17
P 9
N 100
45:12
2:45
31:55
1:16
P 10
N Z
46:42
1:30

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_18
(5.0 km 120 Hm 10 P)

Esther Doetsch   Annika Witte
OLV Steinberg   OSC Kassel
Platz 1 in 57:06
LKM-Schnitt: 9.78
  Platz 3 in 59:34
LKM-Schnitt: 10.2
5:32
5:32
P 1
N 34
7:07
7:07
18:31
12:59
P 2
N 32
16:40
9:33
23:23
4:52
P 3
N 54
23:59
7:19
32:37
9:14
P 4
N 48
35:39
11:40
34:56
2:19
P 5
N 52
38:19
2:40
37:11
2:15
P 6
N 35
40:13
1:54
41:00
3:49
P 7
N 47
45:04
4:51
50:21
9:21
P 8
N 58
51:54
6:50
53:07
2:46
P 9
N 55
55:38
3:44
55:31
2:24
P 10
N 100
58:06
2:28
57:06
1:35
P 11
N Z
59:34
1:28

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_50
(3.7 km 95 Hm 7 P)

Hilde Bader   Monika Müller
OLF Mainz   OSC Kassel
Platz 1 in 42:32
LKM-Schnitt: 9.74
  Platz 2 in 49:01
LKM-Schnitt: 11.23
7:30
7:30
P 1
N 32
8:53
8:53
10:12
2:42
P 2
N 33
12:11
3:18
17:34
7:22
P 3
N 34
21:38
9:27
25:45
8:11
P 4
N 48
31:37
9:59
34:19
8:34
P 5
N 58
41:19
9:42
37:48
3:29
P 6
N 55
44:28
3:09
40:58
3:10
P 7
N 100
47:01
2:33
42:32
1:34
P 8
N Z
49:01
2:00

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_14
(3.2 km 90 Hm 9 P)

Shankara Isha Berger   Bojan Blumenstein   Yannic Lippross
OLV Steinberg   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 33:24
LKM-Schnitt: 8.72
  Platz 2 in 35:09
LKM-Schnitt: 9.18
  Platz 3 in 36:21
LKM-Schnitt: 9.49
1:15
1:15
P 1
N 50
1:25
1:25
P 1
N 50
2:35
2:35
6:34
5:19
P 2
N 34
5:02
3:37
P 2
N 34
4:23
1:48
11:36
5:02
P 3
N 52
10:01
4:59
P 3
N 52
10:22
5:59
14:29
2:53
P 4
N 48
12:00
1:59
P 4
N 48
17:44
7:22
21:37
7:08
P 5
N 53
17:54
5:54
P 5
N 53
24:33
6:49
24:01
2:24
P 6
N 58
25:30
7:36
P 6
N 58
27:03
2:30
26:31
2:30
P 7
N 57
28:58
3:28
P 7
N 57
29:45
2:42
29:35
3:04
P 8
N 55
31:46
2:48
P 8
N 55
32:45
3:00
32:06
2:31
P 9
N 100
33:44
1:58
P 9
N 100
35:04
2:19
33:24
1:18
P 10
N Z
35:09
1:25
P 10
N Z
36:21
1:17

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_55
(3.7 km 95 Hm 7 P)

Achim Bader   Hans Hausmann
OLF Mainz   OSC Kassel
Platz 1 in 36:14
LKM-Schnitt: 8.3
  Platz 8 in 64:22
LKM-Schnitt: 14.75
6:22
6:22
P 1
N 32
13:48
13:48
8:31
2:09
P 2
N 33
17:30
3:42
17:33
9:02
P 3
N 34
29:55
12:25
24:15
6:42
P 4
N 48
38:24
8:29
30:24
6:09
P 5
N 58
56:10
17:46
32:40
2:16
P 6
N 55
59:36
3:26
34:45
2:05
P 7
N 100
62:43
3:07
36:14
1:29
P 8
N Z
64:22
1:39

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe