Damen_Sprint
(2.070 km 60 Hm 10 P)

Insa Müller   Tabea Lerch   Myrea Schröter
OSC Kassel   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 14:54
LKM-Schnitt: 5.98
  Platz 3 in 19:41
LKM-Schnitt: 7.9
  Platz 5 in 19:48
LKM-Schnitt: 7.95
2:17
2:17
P 1
N 32
2:37
2:37
P 1
N 32
2:29
2:29
3:55
1:38
P 2
N 34
4:11
1:34
P 2
N 34
4:20
1:51
5:12
1:17
P 3
N 36
5:49
1:38
P 3
N 36
5:55
1:35
8:25
3:13
P 4
N 43
10:19
4:30
P 4
N 43
10:51
4:56
8:54
0:29
P 5
N 39
10:55
0:36
P 5
N 39
11:33
0:42
9:27
0:33
P 6
N 38
11:38
0:43
P 6
N 38
12:14
0:41
10:26
0:59
P 7
N 37
13:13
1:35
P 7
N 37
13:44
1:30
12:03
1:37
P 8
N 44
15:45
2:32
P 8
N 44
15:50
2:06
13:21
1:18
P 9
N 45
17:47
2:02
P 9
N 45
17:44
1:54
14:24
1:03
P 10
N 100
19:12
1:25
P 10
N 100
19:09
1:25
14:54
0:30
P 11
N Z
19:41
0:29
P 11
N Z
19:48
0:39

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_Sprint
(2.650 km 90 Hm 16 P)

Markus Müller   Michael Steube
OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 16:41
LKM-Schnitt: 5.09
  Platz 3 in 20:31
LKM-Schnitt: 6.26
0:43
0:43
P 1
N 31
0:43
0:43
1:39
0:56
P 2
N 32
1:46
1:03
2:18
0:39
P 3
N 33
2:33
0:47
3:00
0:42
P 4
N 34
3:36
1:03
4:31
1:31
P 5
N 35
5:36
2:00
5:19
0:48
P 6
N 36
6:34
0:58
7:10
1:51
P 7
N 37
8:59
2:25
7:55
0:45
P 8
N 38
10:12
1:13
8:28
0:33
P 9
N 39
10:56
0:44
9:37
1:09
P 10
N 40
11:59
1:03
10:26
0:49
P 11
N 41
13:07
1:08
11:27
1:01
P 12
N 42
14:18
1:11
12:37
1:10
P 13
N 43
15:57
1:39
14:23
1:46
P 14
N 44
17:55
1:58
15:31
1:08
P 15
N 45
19:07
1:12
16:18
0:47
P 16
N 100
20:06
0:59
16:41
0:23
P 17
N Z
20:31
0:25

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_18
(1.900 km 65 Hm 7 P)

Esther Doetsch   Hannah Teweleit   Lucca Blumenstein   Annika Witte
OLV Steinberg   OSC Kassel   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 12:06
LKM-Schnitt: 5.14
  Platz 3 in 14:28
LKM-Schnitt: 6.14
  Platz 4 in 16:40
LKM-Schnitt: 7.08
  Platz 5 in 18:02
LKM-Schnitt: 7.66
0:51
0:51
P 1
N 31
1:09
1:09
P 1
N 31
0:54
0:54
P 1
N 31
1:25
1:25
3:46
2:55
P 2
N 112
5:34
4:25
P 2
N 112
4:10
3:16
P 2
N 112
6:41
5:16
5:05
1:19
P 3
N 43
7:00
1:26
P 3
N 43
5:54
1:44
P 3
N 43
8:41
2:00
6:00
0:55
P 4
N 37
7:54
0:54
P 4
N 37
10:11
4:17
P 4
N 37
11:25
2:44
8:11
2:11
P 5
N 36
9:58
2:04
P 5
N 36
12:10
1:59
P 5
N 36
13:47
2:22
9:56
1:45
P 6
N 120
12:11
2:13
P 6
N 120
14:19
2:09
P 6
N 120
15:47
2:00
11:37
1:41
P 7
N 100
13:57
1:46
P 7
N 100
16:11
1:52
P 7
N 100
17:33
1:46
12:06
0:29
P 8
N Z
14:28
0:31
P 8
N Z
16:40
0:29
P 8
N Z
18:02
0:29

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_18
(2.180 km 70 Hm 8 P)

Christoph Mikusche   Bastian Bloss
OLV Steinberg   OSC Kassel
Platz 1 in 14:25
LKM-Schnitt: 5.4
  Platz 4 in 15:02
LKM-Schnitt: 5.63
1:16
1:16
P 1
N 33
1:57
1:57
3:16
2:00
P 2
N 35
4:14
2:17
6:02
2:46
P 3
N 40
7:39
3:25
7:04
1:02
P 4
N 38
8:56
1:17
9:26
2:22
P 5
N 39
9:35
0:39
10:06
0:40
P 6
N 43
10:19
0:44
13:00
2:54
P 7
N 45
13:32
3:13
13:58
0:58
P 8
N 100
14:40
1:08
14:25
0:27
P 9
N Z
15:02
0:22

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_14
(1.020 km 20 Hm 6 P)

Bojan Blumenstein   Simon Will
OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 6:20
LKM-Schnitt: 5.46
  Platz 4 in 8:20
LKM-Schnitt: 7.18
0:47
0:47
P 1
N 31
1:09
1:09
1:47
1:00
P 2
N 33
2:36
1:27
2:42
0:55
P 3
N 34
3:57
1:21
4:13
1:31
P 4
N 120
6:01
2:04
4:47
0:34
P 5
N 45
6:41
0:40
5:52
1:05
P 6
N 100
7:51
1:10
6:20
0:28
P 7
N Z
8:20
0:29

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Damen_40
(1.900 km 65 Hm 7 P)

Kirsten Kolbe   Monika Müller   Elke Hausmann
TSC Eintr. Dortmun   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 15:14
LKM-Schnitt: 6.47
  Platz 2 in 16:33
LKM-Schnitt: 7.03
  Platz 5 in 26:55
LKM-Schnitt: 11.43
1:14
1:14
P 1
N 31
1:09
1:09
P 1
N 31
3:53
3:53
5:14
4:00
P 2
N 112
5:29
4:20
P 2
N 112
10:29
6:36
7:02
1:48
P 3
N 43
7:29
2:00
P 3
N 43
13:23
2:54
7:57
0:55
P 4
N 37
8:29
1:00
P 4
N 37
15:04
1:41
10:26
2:29
P 5
N 36
11:24
2:55
P 5
N 36
19:56
4:52
12:45
2:19
P 6
N 120
13:44
2:20
P 6
N 120
23:20
3:24
14:38
1:53
P 7
N 100
15:54
2:10
P 7
N 100
26:10
2:50
15:14
0:36
P 8
N Z
16:33
0:39
P 8
N Z
26:55
0:45

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe

Herren_40
(2.070 km 60 Hm 10 P)

Vadim Ni   Klaus Müller   Helmut Blumenstein   Hans Hausmann
OLV Steinberg   OSC Kassel   OSC Kassel   OSC Kassel
Platz 1 in 13:33
LKM-Schnitt: 5.44
  Platz 3 in 16:21
LKM-Schnitt: 6.57
  Platz 6 in 19:51
LKM-Schnitt: 7.97
  Platz 11 in 24:32
LKM-Schnitt: 9.85
1:47
1:47
P 1
N 32
1:50
1:50
P 1
N 32
1:32
1:32
P 1
N 32
2:14
2:14
3:06
1:19
P 2
N 34
3:18
1:28
P 2
N 34
4:33
3:01
P 2
N 34
6:05
3:51
4:16
1:10
P 3
N 36
4:48
1:30
P 3
N 36
5:48
1:15
P 3
N 36
8:32
2:27
7:15
2:59
P 4
N 43
8:28
3:40
P 4
N 43
12:39
6:51
P 4
N 43
13:50
5:18
7:54
0:39
P 5
N 39
9:12
0:44
P 5
N 39
13:06
0:27
P 5
N 39
15:09
1:19
8:37
0:43
P 6
N 38
10:01
0:49
P 6
N 38
13:59
0:53
P 6
N 38
15:58
0:49
9:25
0:48
P 7
N 37
11:05
1:04
P 7
N 37
14:48
0:49
P 7
N 37
17:28
1:30
11:16
1:51
P 8
N 44
13:08
2:03
P 8
N 44
17:00
2:12
P 8
N 44
20:30
3:02
12:25
1:09
P 9
N 45
14:38
1:30
P 9
N 45
18:19
1:19
P 9
N 45
22:30
2:00
13:11
0:46
P 10
N 100
15:47
1:09
P 10
N 100
19:21
1:02
P 10
N 100
23:53
1:23
13:33
0:22
P 11
N Z
16:21
0:34
P 11
N Z
19:51
0:30
P 11
N Z
24:32
0:39

Zurück  Übersicht  Weitere Wettkämpfe